Charles Perrault

Charles Perrault (12 january 1628 – 16 maj 1703) var en fransk författare och medlem av franska akademin. Han lade grunden för en ny litterär genre; sagan.