Copyright

Sagorna på iStoriez är i public domain på grund av sin ålder och kommer huvudsakligen från Project Gutenberg. Svenska översättningar har gjorts av iStoriez och är © iStoriez. Du får använda dem som kopieringsunderlag eller återproducera dem digitalt om du inkluderar en referens till iStoriez. Omslagsbilder är modifierat innehåll från Pixabay.

© iStoriez 2019-2020