Aisopos

Aisopos (620 – 564 f.Kr.) var en grekisk fabeldiktare och sagoberättare som tillskrivs ett antal fabler som nu är allmänt kända som Aisopos fabler.